Michał Hałaczkiewicz

Michał Hałaczkiewicz

Executive’s Partner

Współpracuję z kadrą executive w procesach transformacji organizacji, które bazują na skutecznej operacjonalizacji strategii i uwalnianiu potencjałów kadry, a także rozwoju doskonałości zespołowej i osobistej.

W swojej pracy wykorzystuję doświadczenia, które zdobyłem pracując jako konsultant, ale też jako członek rad nadzorczych, zarządów i jako przedsiębiorca.
Te różnorodne perspektywy i doświadczenia pozwalają stwierdzić, że kluczowym czynnikiem powodzenia w procesie budowania zaangażowania i skuteczności jest zrozumienie kierunku strategicznego i priorytetów organizacji oraz udrożnienie współpracy interdyscyplinarnej na różnych szczeblach zarządzania.

W Executive ODITK pełnię rolę Executives’ Partnera. Jestem gotowy:

  • służyć Ci pomocą w planowaniu i wdrażaniu programów transformacji i rozwoju organizacji.
  • wspierać w synchronizacji myślenia i działania Twojego zespołu.
  • partnerować Ci w realizacji obranej strategii osiągania celów zarówno biznesowych jak i osobistych.
  • inspirować Cię do ciągłego rozwoju i odważnego poszukiwania nowych rozwiązań.
  • dostarczać benchmarki, wskazywać zasoby i ważne źródła wiedzy.

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Porozmawiajmy o Twoich aspiracjach biznesowych i tym, jak możemy w nich partnerować.

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz