Poznaj nasze rozwiązania dla kadry executive

Transformacja kultury organizacyjnej

Każda zmiana biznesowa to zmiana kultury organizacyjnej. Przynosimy best practices, gdy Twoja aspiracja wymaga zmiany, która potrzebuje zajść w ludziach.

Spójrz, czy to jest historia o Tobie

Zmiana biznesowa wymaga nowych zachowań?

Potrzebujesz zmiany „w ludziach” czyli kultury organizacyjnej?

Jesteście w trakcie zmiany wymagającej nowych zachowań i dużej otwartości? Jak np. zmiana technologiczna, zmiana modelu sprzedaży, podejście agile lub skalowanie organizacji.

Nowy kierunek napotyka na opór i niezrozumienie?
Potrzebujesz zbudować poparcie i zaangażowanie u kadry zarządzającej? A może czas pozyskać kluczowe osoby z organizacji do zmiany i włączenia w strategiczne inicjatywy?
Zaangażowanie ludzi w zmianę

Chcesz budować organizację
w oparciu o angażowanie ludzi, tak by ludzie chcieli chcieć i mogli móc? Chcesz zbudować poparcie wg zasady „ludzie popierają to, co sami tworzą”?

Sam reprezentujesz inne wartości i chcesz ich w organizacji?
Wnosisz do organizacji inne wartości i napotykasz na niezrozumienie? Potrzebujesz uspójnić to, co jest ważne i pożądane na poziomie zachowań, a co nie jest już potrzebne?

Co Ci dostarczymy?

Transformacja kultury organizacyjnej to zdefiniowany w czasie i na roadmapie projekt przeprowadzenia zmiany kultury w organizacji. Dzięki sprawdzonej metodyce działania dostarczamy Ci kompas do budowania spójnej kultury organizacyjnej, która wesprze zmianę.

Zmianę zachowań i wartości w organizacji

Co zyskasz, decydując się na współpracę z nami?

Wiemy, że zmiana kultury potrzebuje mieć mocne uzasadnienie biznesowe, inaczej się nie wydarzy. Dlatego najpierw ustawiamy Północ – nasze „Why” i wizję transformacji. Partnerujemy Ci w operacjonalizacji i angażowaniu ludzi w tę zmianę i osadzeniu jej w procesach np. personalnych. Budujemy mocny zespół zarządzający, który jest role modelem.
Kompas do budowania kultury, która wesprze zmianę
Nasza metodyka bazuje na kompasie i służy do budowania spójnej kultury organizacyjnej, która zaangażuje ludzi i wesprze zmianę. Z poziomu ogólnych haseł i oczekiwań dotyczących kultury organizacyjnej przechodzimy do celów, driverów i zachowań.
Kultura to konkretne wartości i zachowania
Osadzamy abstrakcyjny temat kultury w codzienności organizacyjnej – by przejść z poziomu „wishful list” czyli ogólnych haseł i oczekiwań dotyczących wartości do celów, driverów i zachowań.
Budujemy zespół zarządzający
Zmiana kultury zaczyna się na poziomie executive. Zapraszamy zespół zarządzający do bycia motorem i role modelem zmiany, bo to uwiarygadnia i przyspiesza transformację.
Partner w zmianie

Partnerujemy Ci od etapu uruchomienia transformacji, przez budowanie świadomości i „buy in” w organizacji aż po osadzenie zmiany w procesach np. personalnych.

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Porozmawiajmy o Twoich aspiracjach biznesowych i tym, jak możemy w nich partnerować.

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz