Poznaj nasze rozwiązania dla kadry executive

Produktywny „Business as usual”

Dostarczymy Ci know how, jak doskonalić sposób, w jaki działają Twoje procesy, projekty i produkty – 3P.

Czy to dla Ciebie?

A jeśli można sprawniej?

Zmieniły się wymagania Waszego otoczenia np. rynku?

Wyzwania zewnętrzne powodują, że potrzebujecie pilnie podnieść produktywność działania operacyjnego
w zakresie podejścia do swoich (jednego z trzech) projektów, produktów, procesów? (3xP).

Potrzebujesz zmiany podejścia do projektów, procesów lub produktów?

Działanie „po staremu” nie wystarcza, a trudno jest wdrożyć nowy standard działania. Potrzebujesz optymalizacji lub doskonalenia?

Koniecznie potrzebujecie działać sprawniej?

Potrzebujecie zmienić podejście do rozwoju produktów lub realizacji projektów w związku
z nowym modelem biznesowym? Organizacja rośnie, a podejście procesowe wymaga upgrade’u?

Szukasz w organizacji zasobów i zaangażowania?
Ludzie w organizacji nie są wystarczająco skoncentrowani lub zaangażowani w zmianę sposobu działania organizacji. Potrzebujesz od nich bardziej proaktywnego podejścia?

Co Ci dostarczymy?

Produktywny „Business as usual” to zdefiniowany w czasie i na roadmapie projekt przeprowadzenia zmiany sposobu działania w organizacji. Na starcie dostarczamy know how w zakresie optymalizacji i standardów działania operacyjnego w jednym z wybranych zakresów: procesów, projektów, produktów (3xP).

Poprawisz sprawność działania

Co zyskasz decydując się na współpracę z nami?

Doskonalenie sposobu działania organizacji jest koniecznością w związku z dynamiką zmian
w otoczeniu. Wymaga nie tylko nowych kompetencji, ale przede wszystkim nowego podejścia i przekazanej odpowiedzialności.

Know how w zakresie 3xP
Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem w optymalizacji standardów działania operacyjnego w zakresie procesów, projektów, produktów.
Budujemy współodpowiedzialność za rezultat
Wspólnie z Tobą i Twoimi ludźmi ustalamy pożądany standard działania, który testujemy w pilotażowym projekcie.
Angażujemy Interesariuszy zmiany

Obszary organizacji mają swoje odmienne perspektywy, dlatego rozmrażamy silosowe podejście, nie zapominając, że każda zmiana standardów działania ma licznych interesariuszy w całej organizacji.

Partner w całym procesie zmiany

Rozumiemy, że doskonalenie sposobu działania organizacji wymaga przekazywania odpowiedzialności nowym Liderom, dlatego przygotowujemy sukcesorów w myśli idei – „dajemy wędkę, a nie rybę”.

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Porozmawiajmy o Twoich aspiracjach biznesowych i tym, jak możemy w nich partnerować.

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz