Marcelina Przybysz

Marcelina Przybysz

Senior Project Manager
Executive’s Partner

Chętnie rozmawiam o pożądanych celach i aspiracjach biznesowych, a następnie przekładam je na propozycje rozwiązań.

Wierzę, że zarządzanie złożonymi wyzwaniami organizacyjnymi wymaga silnego partnerstwa, by z poziomu celów przejść do realnych inicjatyw, zakończonych wynikami. Dlatego ważne jest dla mnie opieranie się na sprawdzonych metodykach działania i know-how zgromadzonym podczas partnerowania Klientom w ich projektach zmian organizacyjnych.

W Executive ODITK pełnię rolę Senior Project Managera i Executive’s Partnera. By odpowiedzieć na wyzwania Twojej organizacji, chętnie rozmawiam o pożądanych celach i aspiracjach biznesowych, a następnie przekładam je na propozycje rozwiązań.

Z kolei jako Project Manager pozwalam Ci zwiększać pewność Twojego sukcesu – proponuję metody pozwalające zarządzać zaangażowaniem interesariuszy, ryzykami projektowymi oraz osadzaniem zmiany w istniejących procesach organizacyjnych.

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Porozmawiajmy o Twoich aspiracjach biznesowych i tym, jak możemy w nich partnerować.

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz