Success Story z Postdata

Kierunek strategiczny
i filary kultury

Klient stał w obliczu biznesowego wyzwania jakim było zwiększenie poziomu pozyskiwania nowych klientów B2B, w związku z czym potrzebował zaktualizować swój dotychczasowy kierunek strategiczny i podstawić filary nowej kultury organizacyjnej, warunkującej osiąganie biznesowych celów.

Klient o nas

„Wierzę, że m.in. dzięki tej usłudze nasza firma zrealizuje strategię spółki i zmieni kulturę organizacyjną. O ile przed warsztatami towarzyszył lekki sceptycyzm wśród osób zarządzających, po nich towarzyszyła nam nadzieja i wiara w przyszłość oraz sprawczość wynikająca z działań zaplanowanych w poszczególnych strumieniach/filarach”.

 

Waldemar Groch

Wiceprezes
Postdata

„Phasellus tempus vel velit id pulvinar. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui. Suspendisse sed ex blandit. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui.”

 

Imię Nazwisko  2

Stanowisko, Firma

„Phasellus tempus vel velit id pulvinar. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui. Suspendisse sed ex blandit. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui.”

 

Imię Nazwisko  3

Stanowisko, Firma

Efekty współpracy

Projekt zakończył się jasnym planem taktycznym transformacji kierunku strategicznego i kultury organizacyjnej. Dodatkowo Wyższa kadra managerska określiła kierunki kluczowych zmian w dotychczasowych rutynach managerskich, by zaadresować stojące przed nią aspiracje biznesowe i uzyskała nowy poziom allignementu.

Jak wyglądała współpraca?

Analiza przedstrategiczna

W ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą ustawiliśmy strategiczny GPS – dokonaliśmy bilansu tego, gdzie teraz jest organizacja przyjmując perspektywę jej kluczowych interesariuszy. W efekcie zdefiniowaliśmy brzegowe warunki dotyczące tego, co wymaga zmiany, by móc realizować aspiracje biznesowe.

Proces strategiczny

W procesie strategicznym pracowaliśmy z wyższą kadrą nad wyznaczeniem Strategic Drivers, które pozwolą osiągać pożądane cele biznesowe. Dzięki temu pozyskaliśmy ramowe warunki dla transformacji kultury organizacyjnej. Ambitne cele biznesowe wymagały nowego zaangażowania, nastawienia i kompetencji, dlatego tak ważne było, by nowe filary kultury organizacyjnej stawiane były w trafny i biznesowo konsekwentny sposób. Tak zdefiniowane nowe wartości i zachowania zasilały realizację nowego kierunku strategicznego. Całość procesu finalizowało opracowanie planu taktycznego dla inicjatyw strategicznych i powołanie ich Liderów.

Transformacja kultury organizacyjnej

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem naszego doświadczenia i know-how
z podobnych projektów, chętnie porozmawiamy!

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz