Success Story z Paged WOOD

Zmiany rynkowe,
nowy Zarząd z nową strategią.

Zmiany na rynku są szansą dla tych, którzy je zobaczą. Nowa, ambitna strategia stanowiła wyzwanie organizacyjne. W Paged WOOD oznaczało to m.in. zbudowanie podejścia projektowego, a także wsparcie nowego CUW na etapie integracji.

Efekty współpracy

W ramach naszej współpracy byliśmy partnerem w realizacji strategicznych aspiracji Zarządu i wprowadzeniu podejścia projektowego.

Jak wyglądała współpraca?

Wsparcie kompetencyjne przy wdrażaniu systemu IT i budowaniu CUW

W związku z wdrażaniem systemu IT zapewniliśmy zastrzyk kompetencji controllingowych i tych dotyczących zarządzania interesariuszami. Pomogliśmy także na etapie tranzycji do modelu CUW dla obszaru finansowego.

Projektowe podejście

W obliczu wyzwań biznesowych pojawiła się pilna potrzeba wdrożenia podejścia projektowego. Oznaczało to zbudowanie samodzielnej funkcji PMO i kompetencji projektowych w organizacji.

Zmiana w organizacji

Zaangażowaliśmy kluczowe osoby w organizacji w zmianę – nie tylko osoby obejmujące nową rolę Kierowników projektów, ale też Kadrę liniową. Dzięki temu podczas Kick out’u projektu „ojców sukcesu” było bardzo wielu.

Zmiana – od aspiracji do realizacji

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem naszego doświadczenia i know-how
z podobnych projektów, chętnie porozmawiamy!

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz