Success Story z Dovista

Dynamiczny wzrost
i konieczność zmiany sposobu działania

Obiektywny sukces i dynamiczny wzrost zwykle stawia przed kadrą MT nowe wyzwania związane z dźwignięciem sukcesu od strony organizacyjnej. W Dovista oznaczało to wyzwanie zmiany sposobu działania z operacyjnego na strategiczny, zachowując dotychczasową zwinność.

Klient o nas

„Konsultanci są mocno skupieni na uczeniu firmy, aby była w stanie samodzielnie podejmować decyzje w danym zakresie po ich wyjściu z firmy. Są nastawieni na szukanie optymalnych, praktycznych rozwiązań, które są realne do wdrożenia w danej firmie”.
„Inwestycja zwraca się nie tylko w aspekcie finansowym, ale również zaangażowania pracowników biorących udział w tych projektach”.

 

Marzena Leszczyk-Kabacińska

P&C Business Partner
Dovista

„Phasellus tempus vel velit id pulvinar. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui. Suspendisse sed ex blandit. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui.”

 

Imię Nazwisko  2

Stanowisko, Firma

„Phasellus tempus vel velit id pulvinar. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui. Suspendisse sed ex blandit. Aliquam ipsum metus, aliquet sed metus eget, consec tetur pharetra dui.”

 

Imię Nazwisko  3

Stanowisko, Firma

Efekty współpracy

Łącznie w okresie naszej współpracy firma uzyskała 9 mln oszczędności na prowadzonych projektach.

Jak wyglądała współpraca?

W naszej 3-letniej współpracy byliśmy partnerem w realizacji strategicznych aspiracji MT i przeprowadzeniu organizacji przez zmianę na bardziej strategiczne, metodyczne podejście.

Implementacja strategii organizacji

W związku z ambitnym portfelem inicjatyw strategicznych naszą rolą był nadzór metodyczny nad całością portfela oraz priorytetowymi projektami.

Projektowe podejście

Firmy produkcyjne stoją procesami, ale także tu pojawiła się pilna potrzeba wdrożenia podejścia projektowego. Oznaczało to zbudowanie samodzielnej funkcji PMO i kompetencji projektowych w organizacji.

Proces strategiczny i kaskada

Wspólnie z kadrą MT przystąpiliśmy do aktualizacji strategii i jej przeglądów.

Zaangażowanie w implementację

Zaangażowaliśmy kluczowe osoby, w tym Kierowników w implementację strategii i projekty doskonalące procesy produkcyjne. Dostarczyliśmy im kompetencji oraz superwizji on the job.

Produktywny „Business as usual”

Zrealizuj z nami swoje biznesowe aspiracje

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem naszego doświadczenia i know-how
z podobnych projektów, chętnie porozmawiamy!

Marcelina Przybysz
Senior Project Manager. Executive’s Partner

e-mail: mprzybysz@oditk.pl

tel. +505 062 208

Marcelina Przybysz